Mục được đánh dấu với thẻ "Ngũ cốc ít đường Calbee":

Sản phẩm

[Đăng nhập để xem giá]
Calbee, Nhật Bản, Mọi độ tuổi, 600g, 6
Ngũ cốc Calbee ít đường 600g là dòng ngũ cốc duy nhất trong họ hàng nhà Calbee được cắt giảm 25% lượng đường, giúp ăn vào không ngấy, không béo thậm chí giúp giảm cân hiệu quả.
Còn hàng

Số lượng tối thiểu cho "Ngũ Cốc Calbee màu trắng 600g" là 1.


[Đăng nhập để xem giá]
Ngũ cốc Calbee ít đường màu trắng 350g là dòng ngũ cốc duy nhất trong họ hàng nhà Calbee được cắt giảm 25% lượng đường, giúp ăn vào không ngấy, không béo thậm chí giúp giảm cân hiệu quả
Còn hàng

Số lượng tối thiểu cho "Ngũ cốc Calbee ít đường màu trắng 350g" là 1.