Bledina

[Đăng nhập để xem giá]
Bledina, Pháp, Trẻ từ 6 Tháng tuổi trở lên, 55g, 8
Sữa chua Bledina được chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên thuần khiết. Sữa chua Bledina Pháp được sản xuất từ nguồn sữa tươi của các trang trại nuôi bò sữa nổi tiếng của Pháp, qua quá trình lên men tự nhiên được pha trộn trái cây tươi và phô mai tạo nên một sản phẩm sữa chua tuyệt vời.
Còn hàng

Số lượng tối thiểu cho "Sữa chua Bledina cho bé từ 6 tháng tuổi vị chuối" là 1.


[Đăng nhập để xem giá]
Bledina, Pháp, Trẻ từ 6 Tháng tuổi trở lên, 55g, 8
Sữa chua Bledina được chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên thuần khiết. Sữa chua Bledina Pháp được sản xuất từ nguồn sữa tươi của các trang trại nuôi bò sữa nổi tiếng của Pháp, qua quá trình lên men tự nhiên được pha trộn trái cây tươi và phô mai tạo nên một sản phẩm sữa chua tuyệt vời.
Còn hàng

Số lượng tối thiểu cho "Sữa chua Bledina cho bé từ 6 tháng tuổi vị dâu" là 1.


[Đăng nhập để xem giá]
Bledina, Pháp, Trẻ từ 6 Tháng tuổi trở lên, 55g, 8
Sữa chua Bledina Pháp được sản xuất từ nguồn sữa tươi của các trang trại nuôi bò sữa nổi tiếng của Pháp, qua quá trình lên men tự nhiên được pha trộn trái cây tươi và phô mai tạo nên một sản phẩm sữa chua tuyệt vời.
Còn hàng

Số lượng tối thiểu cho "Sữa chua Bledina cho bé từ 6 tháng tuổi vị mâm xôi" là 1.


[Đăng nhập để xem giá]
Bledina, Pháp, Trẻ từ 6 Tháng tuổi trở lên, 55g, 8
Sữa chua Bledina Pháp được sản xuất từ nguồn sữa tươi của các trang trại nuôi bò sữa nổi tiếng của Pháp, qua quá trình lên men tự nhiên được pha trộn trái cây tươi và phô mai tạo nên một sản phẩm sữa chua tuyệt vời.
Còn hàng

Số lượng tối thiểu cho "Sữa chua Bledina cho bé từ 6 tháng tuổi vị lê" là 1.


[Đăng nhập để xem giá]
Bledina, Pháp, Trẻ từ 6 Tháng tuổi trở lên, 55g, 8
Sữa chua Bledina được chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên thuần khiết. Sữa chua Bledina Pháp được sản xuất từ nguồn sữa tươi của các trang trại nuôi bò sữa nổi tiếng của Pháp, qua quá trình lên men tự nhiên được pha trộn trái cây tươi và phô mai tạo nên một sản phẩm sữa chua tuyệt vời.
Còn hàng

Số lượng tối thiểu cho "Sữa chua Bledina cho bé từ 6 tháng tuổi vị việt quất" là 1.


[Đăng nhập để xem giá]
Bledina, Pháp, Trẻ từ 6 Tháng tuổi trở lên, 55g, 8
Sữa chua Bledina Pháp được sản xuất từ nguồn sữa tươi của các trang trại nuôi bò sữa nổi tiếng của Pháp, qua quá trình lên men tự nhiên được pha trộn trái cây tươi và phô mai tạo nên một sản phẩm sữa chua tuyệt vời.
Còn hàng

Số lượng tối thiểu cho "Sữa chua Bledina cho bé từ 6 tháng tuổi vị mơ" là 1.


[Đăng nhập để xem giá]
Bledina, Pháp, Trẻ từ 6 Tháng tuổi trở lên, 55g, 8
Sữa chua Bledina được chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên thuần khiết. Sữa chua Bledina Pháp được sản xuất từ nguồn sữa tươi của các trang trại nuôi bò sữa nổi tiếng của Pháp, qua quá trình lên men tự nhiên được pha trộn trái cây tươi và phô mai tạo nên một sản phẩm sữa chua tuyệt vời.
Còn hàng

Số lượng tối thiểu cho "Sữa chua Bledina cho bé từ 6 tháng tuổi vị đào lê" là 1.